Private Police

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health

Tuto webovou stránku poskytuje společnost Kantar Health.  Soukromí uživatelů naší webové stránky a bezpečnost jejich osobních údajů bereme velmi vážně.

Společnost Kantar Health je oddaná vedení globálního výzkumu pro farmaceutické odvětví a odvětví zdravotní péče.

Pro Vaše pohodlí, obsahuje tato webová stránka odkazy na mnoho jiných webových stránek, jak uvnitř, tak i vně společnosti Kantar Health. Zásady ochrany osobních údajů a zde popsané postupy neplatí na tyto webové stránky; navrhujeme, abyste se obrátili přímo na tyto stránky a vyžádali si jejich zásady sběru a distribuce údajů. Společnost Kantar Health nezodpovídá ani neručí za tyto webové stránky a za ochranu osobních údajů a obchodních postupy vlastníků anebo provozovatelů těchto webových stránek, a tímto se výslovně zříká veškerých záruk a odpovědnosti za ochranu osobních údajů a obchodní postupy těchto webových stránek.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je stanovit principy řídící naše použití osobních údajů, které o Vás můžeme získat.  Používáním webové stránky nebo registrací jako uživatele služeb, které poskytujeme, souhlasíte s tímto užitím. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli.  Jakýkoli spor, který může vzniknout v oblasti ochrany osobních údajů, se bude řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů, a upozorněním o ochraně osobních údajů (pokud existuje) obsaženým na této webové stránce.

Vaše soukromí je pro nás důležité, a budeme snažit jej ochránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od září 2005, a naposledy byly revidovány 22. srpna 2016.

Sběr a použití osobních údajů

Společnost Kantar Health bude shromažďovat osobní údaje anebo PHI („Protected Health Information“ - „chráněné zdravotní údaje“), včetně a bez omezení Vašeho jména nebo e-mailové adresy, pokud nám je dobrovolně odešlete na tuto webovou stránku.  Společnost Kantar Health a společnosti, které najímáme, budou používat tyto osobní údaje, aby dodrželi Váš požadavek na informace, nebo tak, jak Vám bude jinak oznámeno při odeslání Vašich osobních údajů. Údaje, které shromáždíme, mohou být uloženy v „cloudu“ v EU, USA, nebo jiných zemích.

Jednou za čas můžeme odkázat na odhalené osobní údaje nebo PHI, abychom lépe porozuměli Vašim potřebám a tomu, jak můžeme zlepšit naše služby.  Můžeme použít odhalené osobní údaje, abychom Vás kontaktovali.  Nijak jinak nepřeneseme osobní údaje, nebo PHI, které nám poskytnete na této webové stránce žádné třetí straně, pokud Vám to jinak neoznámíme, vyjma případu právní nebo technické činnosti, která je zde popsaná, nebo jak je povoleno v kodexu standardů Rady pro americké výzkumné organizace („Coucil for American Survey Research Organisations“ - CASRO) - http://www.casro.org/.

Společnost Kantar Health může odhalit osobní údaje a PHI v případě fúze nebo akvizice, nebo prodeje jakéhokoli obchodního jmění společnosti Kantar Health. V případě fúze, akvizice nebo prodeje, které zahrnou přenos osobních údajů a PHI, bude společnost Kantar Health požadovat po subjektu, který přetrvá v případě fúze nebo po nabyvatelském subjektu v případě akvizice nebo prodeje, písemný souhlas s ochranou a udržováním bezpečnosti a celistvosti osobních údajů a PHI v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Neosobní údaje a použití

Společně s mnoha komerčními organizacemi, sledujeme používání této webové stránky sběrem souhrnných informací. Můžeme o Vás automaticky sbírat neosobní údaje, jako je typ internetového prohlížeče, který používáte, stránky, které navštěvujete nebo webové stránky, které Vám byly doporučeny na naší stránce.  Z těchto údajů nemůžete být identifikováni, a jsou používány pouze proto, aby nám pomohly při poskytování účinných služeb na této webové stránce. Sledujeme používání této webové stránky pomocí souborů cookie.

Jednou za čas můžeme odkázat na odhalené osobní údaje, abychom lépe pochopili Vaše potřeby a to, jak můžeme zlepšovat naše služby.  Můžeme použít odhalené osobní údaje, abychom Vás kontaktovali.  Osobní údaje, které nám poskytnete na této webové stránce, dále také nepřeneseme žádné třetí straně, pokud Vám to nebude jinak oznámeno.

Použití a sdílení údajů

Tato část popisuje, jak Vaše údaje - které zahrnují použití sítě, aplikací, demografické údaje, odpovědi v průzkumech a údaje, které jsme získali od třetích stran - přispívají k jednotlivým druhům služeb, které od nás kupují naši klienti. Náš typický proces je kombinování údajů, které shromáždíme do segmentů, a podávání zpráv o souhrnných (nebo seskupených) výsledcích. Segmenty jsou skupinou uživatelů, kteří mají společné zájmy nebo vlastnosti, například „HCP ve věku mezi 30 - 45 roky, kteří se zajímají o terapii X“. Jakmile jsou výsledky a spotřebitelské segmenty shromážděny, jsou sdíleny s našimi klienty a dalšími stranami, jak je popsáno v těchto zásadách.

Konkrétní okolnosti, kdy můžeme vyzradit Vaše osobní údaje třetím stranám, jsou následující:

 • Vyjádřil/a jste souhlas se sdílením Vašich osobních údajů anebo jednotlivých odpovědí s třetími stranami pro konkrétní účel;
 • Dceřiným společnostem nebo nedceřiným poskytovatelům služeb pro účely zpracování, včetně a bez omezení zpracování údajů nebo motivačního plnění;
 • Za účelem ochrany bezpečnosti respondenta(ů) nebo dalších jednotlivců nebo k ochraně práv anebo majetku společnosti Kantar Health; nebo
 • Za určitých okolností, kdy je vyžadováno sdílení nebo vyzrazení osobních údajů podle soudních nebo jiných správních předvolání, záruk, příkazů nebo podle podobného, a podle dalších právních nebo regulačních požadavků. V případě soudního procesu, podrobně vyzradíme údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro vyhovění požadavkům.
 • Analýza použití médií - Vaše údaje jsou kombinovány s údaji od ostatních uživatelů pro vytvoření segmentů, které jsou sdíleny s klienty bez identifikování určitého uživatele. Tyto segmenty jsou typicky analyzovány v zastoupení klientů nebo pro nás, abychom pochopili Vaše chování, jako je předepisování nebo digitální preference. Společnostem například pomáháme pochopit účinnost jejich výrobků porovnáním uživatelských preferencí s konkurenčními výrobky.
 • Budování profilu - Můžeme použít osobní identifikovatelné informace, které nám poskytnete nebo anonymní s Vámi související identifikátory (jako je IP adresa nebo podobný identifikátor), abychom o Vás získali další informace z ostatních veřejných a soukromých datových zdrojů. Tyto datové zdroje třetí strany nám mohou poskytnout informace o Vašem chování, informace o Vaší praxi, a širší demografické podrobnosti a podrobnosti z osobní historie. Tyto informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, abychom vytvořili a vylepšili profily, které sdílíme tak, jak je popsáno v těchto zásadách.
 • Analýza spotřebitele - Vaše údaje, včetně osobně identifikovatelných informací, které získáme přímo nebo prostřednictvím důvěryhodného prodejce třetí strany, můžeme použít ke zlepšení našich segmentů nebo segmentů našich klientů, jak je vysvětleno výše. Tímto způsobem používáme osobní identifikovatelné údaje, když náš zákazník již tyto informace má, protože je to obvykle jediná cesta, jak sladit Vaše profily s profily našich zákazníků. V rámci našich služeb můžeme někdy informace získat z Vašich proklikových dat, jako je ID relace, a sdílet s třetí stranou za účelem sladění Vašich informací s informacemi, které vlastní třetí strana. Ačkoli v každém z těchto případů povolujeme uvedeným ostatním stranám a našim klientům používat Vaše údaje pro vylepšení jejich širších segmentů. Takže při Vašich běžných on-line aktivitách, můžete být členem širšího segmentu, který zjišťuje určité informace, které Vaše údaje pomohly vytvořit.
 • Marketing - Budeme Vám pravidelně zasílat zpravodaj a přímo Vás kontaktovat s produkty a službami, které by Vás mohly zajímat.
 • Cílené průzkumy - Na základě Vašeho shromážděného chování on-line, Vám můžeme zasílat pozvánky k účasti v průzkumech. Například, pokud navštívíte stránky, které napovídají, že se zajímáte o terapii X, můžeme Vám zaslat průzkum týkající se terapie X. Našim klientům můžeme poskytnout některé nebo všechny odpovědi na tyto průzkumy bez přímé identifikace jakéhokoli určitého uživatele, včetně konkrétních odpovědí a citací jednotlivých respondentů.

„Cookies“

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou odeslány do Vašeho webového prohlížeče, a které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače.  Jejich účelem je pomoci analyzovat provoz na síti.  Můžete nastavit Váš webový prohlížeč tak, aby Vám oznamoval požadavky na umístění souboru cookie nebo soubory cookies zcela odmítnout. Můžete smazat soubory, které obsahují „cookies“; tyto soubory jsou uloženy jako část Vašeho internetového prohlížeče. Jakmile odejdete z naší stránky, nepoužíváme soubory cookies ke sledování nebo uzpůsobení Vaší on-line praxe.

Stejně jako většina webových stránek, získáváme určité údaje automaticky a ukládáme je do protokolových souborů. Tyto údaje zahrnují adresy internetového protokolu, typ prohlížeče, poskytovatele internetové služby (ISP), referenční/odchozí stránky, operační systém, datumové/časové razítko a „prokliková“ data, který Váš prohlížeč odesílá na naši stránku.

Používáme tyto údaje, které neidentifikují uživatele, k analyzování trendů, ke správě stránky, ke zjišťování a předcházení podvodných činností, ke sledování pohybů uživatelů na stránce a k získávání demografických údajů o naší uživatelské základně, jako celku. Automaticky nepropojujeme shromážděná data s osobními údaji, pokud nemáme důvod věřit, že je uživatel zapojen do trestné nebo podvodné aktivity na naší stránce.

Mladší 13 let

Tato stránka není určena nebo navržena tak, aby přitahovala děti mladší 13 let.  Vědomě nesbíráme osobní údaje od nebo o žádné osobě mladší 13 let.  Pokud jste mladší 13 let a přejete si položit dotaz nebo používat tuto webovou stránku jakýmkoli způsobem, který vyžaduje, abyste odeslali Vaše osobní údaje, prosím zajistěte, aby to Vaším jménem učinil Váš rodič nebo poručník.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Implementovali jsme komerční přiměřená opatření a technologie a zásady s cílem ochrany Vašich osobních údajů před neautorizovaným přístupem a nevhodným použitím, a tato opatření aktualizujeme dle vhodnosti, podle toho, jak jsou zpřístupňovány nové technologie.

Dodržujeme obecně přijaté průmyslové standardy k ochraně nám odeslaných osobních údajů, jak během přenosu, tak jakmile je obdržíme. Nicméně žádná metoda přenosu přes internet nebo metoda elektronického uložení není 100 % bezpečná. Proto, zatímco používáme komerčně přijatelné prostředky, abychom ochránili Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Přesnost osobních údajů

Společnost Kantar Health vynakládá přiměřené úsilí, aby osobní údaje, která má ve svém vlastnictví, nebo je řídí, a které jsou neustále používány, uchovala přesné, úplné, aktuální a relevantní, na základě nejaktuálnějších nám dostupných údajů.

Je odpovědností každého jednotlivce, aby zajistil, že osobní údaje, které se ho/jí týkají, budou přesné, úplné a aktuální.

Společnost Kantar Health je oprávněna se pokusit ověřit tyto údaje s odbornou nebo podobnou pověřovací agenturou nebo vyšetřovací službou. Celá globální společnost použije výsledky takového ověření pouze pro účely zpřesnění a zkompletování údajů, které uvedete. Dané výsledky nevyzradíme žádné třetí straně, pokud to nebude vyžadovat zákon.

Přístup k osobním údajům

Pro žádost o přístup k osobním údajům, které o Vás máme, požadujeme, abyste odeslali Váš požadavek písemně na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, která je uvedena níže (v části „Jak nás kontaktovat“). Budete mít přístup k Vašim osobním údajům, a budete je moci opravit, doplnit nebo smazat, pokud budou nepřesné, vyjma následujících případů:

 • Břemeno nebo výdaje za poskytnutí přístupu budou neúměrné k ohrožení Vašich osobních údajů v daném případě;
 • Poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům by pravděpodobně odhalilo osobní údaje o ostatních;
 • Vyzrazení údajů by odhalilo důvěrné komerční údaje o společnosti Kantar Health nebo o jejích klientech.
 

Budeme se snažit Vám poskytnout požadované osobní údaje do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti o přístup. Pokud nebudeme moci splnit Váš požadavek, poskytneme Vám písemné vysvětlení, proč jsme Váš požadavek na přístup zamítli.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Kantar Health občas tyto zásady ochrany osobních údajů doplní. Pokud provedeme jakékoli změny ve způsobu, kterým používáme Vaše osobní údaje, zpřístupníme danou informaci umístěním oznámení na této stránce.

Jak nás kontaktovat

Dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a požadavky na přístup budou směřovány na Jessicu Santos, přes e-mailovou adresu jessica.santos@kantarhealth.com nebo poštou na adresu Kantar Health, 11 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10010, USA.

Společnost Kantar Health je zavázána spolupracovat s jednotlivci k dosažení spravedlivého rozhodnutí jakýchkoli stížností nebo sporů o soukromí a o osobních údajích. Závazek společnosti Kantar Health k osobním údajům je demonstrován a dokumentován našim dodržování platných zákonů, kodexů a průmyslových standardů a dodržováním rámce „bezpečného přístavu“ („Safe Harbour Framework“). Pokud budete mít stížnosti týkající se našeho dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů anebo rámce „bezpečného přístavu“, obraťte se na Jessicu Santos na výše uvedené adrese.

Pokud budete mít dotazy či obavy, kontaktujte nás na adrese info@kantarhealth.com.

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Kantar Health

Túto webovú stránku poskytuje spoločnosť Kantar Health.  Berieme veľmi vážne ochranu osobných údajov používateľov našej Webovej stránky a zabezpečenie ich osobných údajov.

Spoločnosť Kantar Health sa venuje celosvetovému výskumu vo farmaceutickom a zdravotníckom priemysle.

Pre vaše pohodlie táto Webová stránka obsahuje odkazy na niekoľko iných Webových stránok, a to ako v spoločnosti Kantar Health tak aj mimo nej. Tu uvedené zásady a postupy ochrany osobných údajov sa na tieto Webové stránky nevzťahujú; odporúčame kontaktovať tieto stránky priamo, ak potrebujete ich pravidlá zhromažďovania a distribúcie údajov. Spoločnosť Kantar Health neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa takýchto Webových stránok a ochrany osobných údajov a obchodných postupov vlastníkov a/alebo prevádzkovateľov takýchto Webových stránok. a týmto výslovne odmieta akýkoľvek záväzok a zodpovednosť za ochranu osobných údajov a obchodné postupy takýchto Webových stránok.

Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je stanoviť zásady, ktorými sa riadi používanie osobných údajov, ktoré môžeme o vás získať.  Používaním Webovej stránky alebo registráciou ako používateľ služieb, ktoré poskytujeme, súhlasíte s týmto použitím. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá ochrany osobných údajov.  Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v dôsledku ochrany osobných údajov, bude podliehať týmto pravidlám ochrany osobných údajov a oznámeniu o ochrane údajov (ak existuje), ktoré sú súčasťou tejto Webovej stránky.

Vaše osobné údaje sú pre nás dôležité a budeme sa starať o ich ochranu. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť v septembri 2005 a boli naposledy revidované 22. augusta 2016.

Zhromažďovanie údajov a ich používanie

Spoločnosť Kantar Health bude zhromažďovať len osobné údaje a/alebo PHI (Protected Health Information - chránené zdravotné informácie), vrátane, ale nie výlučne vášho mena alebo e-mailovej adresy, ak ich dobrovoľne odošlete k nám na tejto Webovej stránke.  Spoločnosť Kantar Health a spoločnosti, ktoré najímame, použijú tieto osobné údaje na to, aby vyhovovali vašej žiadosti o informácie alebo inak vám boli oznámené, keď odošlete svoje osobné údaje. Údaje, ktoré sme zhromaždili, sa môžu uchovávať v EÚ, v USA alebo v iných krajinách v systéme Cloud.

Čas od času môžeme odkazovať na zverejnené osobné údaje alebo PHI, aby sme lepšie pochopili vaše potreby a to, ako môžeme zlepšiť naše služby.  Môžeme použiť zverejnené osobné údaje, aby sme vás kontaktovali.  Osobné informácie alebo PHI, ktoré poskytnete na tejto Webovej stránke, iným spôsobom neposkytneme žiadnej tretej strane, ak vám to nie je inak oznámené, s výnimkou prípadov právnych alebo technických operácií uvedených v tomto dokumente alebo povolených v Kódexe noriem Rady pre americké výskumné organizácie - http://www.casro.org/.

Spoločnosť Kantar Health môže zverejniť osobné údaje a PHI v prípade fúzie alebo akvizície alebo predaja akéhokoľvek alebo všetkých obchodných aktív spoločnosti Kantar Health. V prípade fúzie, akvizície alebo predaja, ktoré zahŕňajú prevod osobných údajov a PHI, spoločnosť Kantar Health bude vyžadovať prežívajúcu entitu v prípade fúzie, alebo nadobúdajúcu entitu v prípade akvizície alebo predaja, aby písomne ​​súhlasila s tým, že bude chrániť a zachovávať bezpečnosť a integritu osobných údajov a PHI v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Neosobné informácie a ich používanie

Spoločne s mnohými komerčnými organizáciami monitorujeme používanie tejto Webovej stránky zhromažďovaním agregovaných informácií. Môžeme automaticky zhromažďovať neosobné informácie o vás, ako je typ internetových prehliadačov, ktoré používate, stránky, ktoré navštevujete, alebo Webová stránka, ktorá vás nasmerovala na našu stránku.  Tieto informácie nemožno identifikovať a slúžia len na to, aby nám pomohli poskytovať efektívnu službu na tejto Webovej stránke. Monitorujeme používanie tejto Webovej stránky prostredníctvom súborov cookie.

Čas od času môžeme odkazovať na zverejnené osobné údaje, aby sme lepšie porozumeli vašim potrebám a tomu, ako môžeme zlepšiť naše služby.  Môžeme použiť zverejnené osobné údaje, aby sme vás kontaktovali.  Osobné informácie, ktoré poskytnete na tejto Webovej stránke, neposkytneme žiadnej tretej strane, pokiaľ vám to nie je inak uvedené.

Používanie a zdieľanie informácií

Táto časť popisuje, ako vaše údaje - ktoré zahŕňajú používanie webu, používanie aplikácií, demografické informácie, odpovede na prieskumy a informácie, ktoré sme získali od tretích strán - prispievajú k druhom služieb, ktoré klienti od nás kupujú. Náš typický postup spočíva v kombinácii údajov, ktoré sme zhromaždili, do segmentov a v zostavovaní agregovaných (alebo zoskupených) výsledkov. Segmenty sú skupiny používateľov, ktorí majú spoločné záujmy alebo charakteristiky, napr. „HCP vo veku 30-45 rokov, ktorí majú záujem o liečbu X“. Po agregácii sú výsledky a segmenty spotrebiteľov zdieľané s našimi klientmi a ďalšími stranami tak, ako je to popísané v týchto pravidlách.

Osobitné okolnosti, kedy môžeme zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám, sú nasledovné:

 • súhlasíte so zdieľaním osobných údajov a/alebo jednotlivých odpovedí s tretími stranami na určený účel;
 • pridruženým spoločnostiam alebo nepridruženým poskytovateľom služieb na účely spracovania, vrátane spracovania údajov alebo splnenia motivácie;
 • s cieľom chrániť bezpečnosť respondenta (respondentov) alebo iného jednotlivca (jednotlivcov), alebo chrániť práva a/alebo majetok spoločnosti Kantar Health; alebo
 • za osobitných okolností, keď sa osobné údaje musia zdieľať alebo zverejňovať na základe súdnych alebo iných vládnych predvolaní, oprávnení, objednávok alebo podľa podobných a iných právnych alebo regulačných požiadaviek. V prípade právneho postupu ich budeme podrobne zverejňovať iba do tej miery, ktorá je absolútne nevyhnutná pre dosiahnutie dodržiavania predpisov.
 • Analýza používania médií - Vaše údaje sa kombinujú s údajmi od iných používateľov a vytvárajú segmenty zdieľané s klientmi bez toho, aby identifikovali konkrétneho používateľa. Tieto segmenty sa zvyčajne analyzujú v mene klientov alebo pre nás samých, aby sme pochopili, aké je vaše správanie, napr. predpisovanie alebo digitálna preferencia. Napríklad pomáhame spoločnostiam pochopiť efektívnosť ich produktov porovnaním používateľských preferencií s produktmi ich konkurentov.
 • Vytváranie profilov - Pre získanie ďalších informácií o vás z iných verejných a súkromných zdrojov údajov môžeme použiť osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo anonymný identifikátor, ktorý je k vám priradený (napr. adresa IP alebo podobný identifikátor). Tieto zdroje údajov tretích strán nám môžu poskytnúť informácie o vašom správaní, vašich praktických informáciách a podrobnostiach týkajúcich sa demografickej a osobnej histórie. Tieto informácie môžeme kombinovať s inými informáciami pre vytvorenie a vylepšovanie profilov, ktoré sú zdieľané podľa popisu v týchto pravidlách.
 • Analýza spotrebiteľov - Môžeme použiť vaše údaje, vrátane informácií o osobnej identifikácii, ktoré sme získali priamo alebo prostredníctvom dôveryhodných predajcov tretích strán, aby sme vylepšili naše segmenty alebo segmenty našich klientov objasnené vyššie. Osobné údaje používame týmto spôsobom, keď naši zákazníci už majú tieto informácie, pretože zvyčajne je to jediný spôsob, ako naše profily porovnať s profilmi našich zákazníkov. Niekedy môžeme zhromažďovať informácie z vašich údajov o kliknutí, ako sú ID relácie, a zdieľať ich s treťou stranou, aby sa vaše informácie zhodovali s informáciami, ktoré vlastní tretia strana ako súčasť našich služieb. Avšak v každom z týchto prípadov dovoľujeme týmto iným stranám a našim klientom, aby používali vaše informácie na vylepšenie ich širších segmentov. Takže pri bežnom vykonávaní vašich online činností môžete byť členom širšieho segmentu, ktorý vidí konkrétne informácie, ktoré vaše údaje pomohli vytvoriť.
 • Marketing - Budeme vám posielať pravidelný informačný bulletin (newsletter) a budeme vás kontaktovať priamo v súvislosti s produktmi a službami, ktoré vás môžu zaujímať.
 • Cielené prieskumy - Môžeme vám posielať pozvánky na účasť na prieskumoch na základe vášho online správania, ktoré sme o vás zhromaždili. Ak napríklad navštívite stránky, ktoré naznačujú, že máte záujem o liečbu X, môžeme vám poslať prieskum týkajúci sa liečby X. Môžeme klientom poskytnúť niektoré alebo všetky odpovede na tieto prieskumy bez toho, aby sme priamo identifikovali konkrétneho používateľa, odpovede a citácie jednotlivých respondentov.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa odosielajú do vášho webového prehliadača a ukladajú sa na pevnom disku vášho počítača.  Ich účelom je pomôcť analyzovať webovú prevádzku.  Môžete nastaviť webový prehliadač tak, aby vás upozornil na požiadavky na umiestnenie súborov cookie alebo aby úplne odmietol súbory cookie. Môžete odstrániť súbory, ktoré obsahujú súbory cookie; tieto súbory sú uložené ako súčasť vášho internetového prehliadača. Nepoužívame súbory cookie na sledovanie alebo prispôsobenie vašich online skúseností potom, ako opustíte našu stránku.

Podobne ako väčšina webových stránok aj my zhromažďujeme určité informácie automaticky a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie zahŕňajú adresy internetových protokolov, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce/výstupné stránky, operačný systém, dátum/časovú značku a údaje o „klikaní“, ktoré prehliadač odosiela na našu stránku.

Používame tie informácie, ktoré neidentifikujú používateľov, pre analýzu trendov, spravovanie stránky, odhaľovanie a zabraňovanie podvodným aktivitám, sledovanie pohybu používateľov v okolí lokality a zhromažďovanie demografických údajov o našej používateľskej základni ako celku. Tieto automaticky nazhromaždené údaje nespájame s osobnými informáciami, pokiaľ nemáme dôvod domnievať sa, že používateľ sa na našej stránke nezaoberá trestnou alebo podvodnou činnosťou.

Osoby vo veku menej ako 13 rokov

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá na prilákanie detí vo veku menej ako 13 rokov.  Vedomie nezhromažďujeme osobné údaje od alebo o akejkoľvek osobe vo veku menej ako 13 rokov.  Ak máte menej ako 13 rokov a chcete položiť otázku alebo použiť túto Webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý vyžaduje, aby ste odoslali svoje osobné údaje, požiadajte svojho rodiča alebo opatrovníka, aby tak urobil vo vašom mene.

Zabezpečenie osobných informácií

Zaviedli sme komerčne primerané opatrenia a technológie a pravidlá s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a nesprávnym používaním a budeme aktualizovať tieto opatrenia podľa vhodnosti, keď budú k dispozícii nové technológie.

Dodržujeme všeobecne uznávané normy v danom odvetví pre ochranu osobných údajov, ktoré nám boli predložené, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí. Žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov však nie je na 100 % bezpečná. Z tohto dôvodu, kým používame komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Presnosť osobných údajov

Spoločnosť Kantar Health vynakladá primerané úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré vlastní alebo kontroluje a ktoré sa priebežne používajú, boli presné, úplné, aktuálne a relevantné na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Je zodpovednosťou každého jednotlivca zabezpečiť, aby osobné údaje, ktoré sa na neho vzťahujú, boli presné, úplné a aktuálne.

Spoločnosť Kantar Health je oprávnená pokúsiť sa o potvrdenie týchto informácií za pomoci odbornej alebo podobne poverenej agentúry alebo vyšetrovacej služby. Všetky globálne jednotky použijú výsledky takéhoto overenia iba na účely potvrdenia presnosti a úplnosti informácií, ktoré poskytnete. Tieto výsledky nezverejníme žiadnej tretej strane, pokiaľ to zákon nevynucuje.

Prístup k osobným údajom

Ak chcete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, požadujeme, aby ste vašu žiadosť odoslali písomne ​​na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú nižšie (v časti Ako nás môžete kontaktovať). Môžete získať prístup k osobným údajom a opraviť ich, zmeniť ich alebo odstrániť tam, kde nie sú nepresné, s výnimkou nasledovného:

 • režijné náklady alebo náklady na poskytnutie prístupu by boli neprimerané voči rizikám, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov v danom prípade;
 • poskytovanie prístupu k vašim osobným údajom pravdepodobne odhalí osobné údaje iných jednotlivcov; zverejnením informácií sa odhalia dôverné obchodné informácie spoločnosti Kantar Health alebo jej klientov.

Snažíme sa poskytnúť požadované osobné údaje do 30 dní od prijatia vašej žiadosti o získanie prístupu. Ak nemôžeme splniť vašu žiadosť, poskytneme vám písomné vysvetlenie, prečo sme museli zamietnuť vašu žiadosť o poskytnutie prístupu.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Spoločnosť Kantar Health čas od času mení a dopĺňa tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v spôsobe, akým použijeme vaše osobné údaje, sprístupníme vám tieto informácie odoslaním oznámenia na tejto stránke.

Ako nás môžete kontaktovať

Otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov a žiadostí o prístup by mali byť adresované spoločnosti Jessica Santos prostredníctvom e-mailu na adrese jessica.santos@kantarhealth.com alebo poštou na adrese Kantar Health, 11 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10010 USA.

Spoločnosť Kantar Health je odhodlaná spolupracovať s jednotlivcami, aby získala spravodlivé riešenie akýchkoľvek sťažností alebo sporov o ochrane osobných údajov. Záväzok spoločnosti Kantar Health vo veci ochrany osobných údajov je demonštrovaný a zdokumentovaný dodržiavaním platných zákonov, kódexov a priemyselných noriem a dodržiavaním rámca bezpečnej zóny (Safe Harbour Framework). Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa nášho dodržiavania týchto pravidiel ochrany osobných údajov a/alebo bezpečnej zóny, obráťte sa na spoločnosť Jessica Santos na adrese uvedenej vyššie.

Ak máte otázky alebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@kantarhealth.com.